รอบรู้ประกัน

เปรียบเทียบ ประกันภัย ประเภท 3

เปรียบเทียบ ประกันภัย ประเภท 3

ความคุ้มครอง เทเวศประกันภัย คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย ชับบ์สามัคคีประกันภัย กรุงเทพประกันภัย วิริยะประกันภัย
ส่วนเกิน พรบ. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
 ความเสียหายสูงสุดต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 100,000 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความเสียหายต่อรถยนต์ ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
เกิดอุบัติเหตุจากการประมาทของคู่กรณี
โดยมีคู่กรณียอมรับผิด
100,000        
ความเสียหายจากน้ำท่วม ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 50,000 ไม่คุ้มครอง
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
อุบัติเหตุผู้ขับขี่ 1 คน 100,000 50,000 200,000 100,000 50,000
อุบัติเหตุผู้โดยสาร 100,000 50,000 200,000 100,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 50,000 200,000 100,000 50,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 200,000 300,000 250,000 200,000
เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหาย
หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง
    50,000    
ภัยธรรมชาติ ( แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ)       50,000  
การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์
      5,000  
- บริการช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง     โกลด์    
เบี้ยประกันภัย 2,600 1,990 2,600 2,600* 2,500
3,900**

*    อายุรถ 2-20 ปี

**  อายุรถ 21-30 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย