ค้นหา : ประกันรถยนต์มีกี่แบบ

ประกันภัยรถยนต์ มีกี่แบบ คุ้มครองอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์ มีกี่แบบ คุ้มครองอย่างไร

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Comprehensive) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ 1.1 คุ้มครองความรับ...

อ่านเพิ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย