19,800 ซ่อมห้าง คุ้มครองแบตเตอรี่ และยาง 100% ช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน 24 ชม.

19,800 ซ่อมห้าง คุ้มครองแบตเตอรี่ และยาง 100% ช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน 24 ชม.

19,800 ซ่อมห้าง คุ้มครองแบตเตอรี่ และยาง 100% ช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน 24 ชม.

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ค้นหาอู่ และศูนย์ในเครือ)

ประเภท 1 ซ่อมห้าง คุ้มครองแบตเตอรี่และยาง 100 % โดยไม่หักค่าเสื่อม (ตามเงื่อนไข 100% sure)
แถมฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จำนวนเงิน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000
รวมกันต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 10,000,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,500,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้
จำนวนเงิน
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย
คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย จำนวนเงิน
อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร (7 ที่นั้ง) 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (7 ที่นั้ง)   100,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 300,000

กรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา

ทุนประกันภัย ซ่อมอู่ในเครือ ( อายุรถ 2-5 ปี )
เบี้ยรวมภาษีอากร
300,000 - 800,000 19,800
810,000 - 1,000,000 20,000
810,000 - 1,100,000 20,400
1,150,000 - 1,500,000 21,300

 

หมายเหตุ :
- เบี้ยประกันนี้ มีส่วนลดกล้อง CCTV แล้ว
- อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้าย อัตราเบี้ยรวมภาษีและอากรแล้ว (ไม่รวม พรบ.)
- คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
- ทุนประกันภัยต้องไม่ตํ่ากว่า 80% ของราคาตลาด ณ วันที่เอาประกันภัย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การพิจารณาการรับประกัน  ภายหลังจากการตรวจสภาพรถ
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ่ MSIG Roadside Assistance ตามเงื่อนไขบริษัทกําหนด
- คุ้มครองแบตเตอรี่และยาง 100% โดยไม่หักค่าเสื่อม (ตามเงื่อนไข 100% sure)

กดตรงนี้ เพื่อขอใบเสนอราคา

ราคา : 19,800 บาท

วันเริ่มต้น : 2 ม.ค. 2564
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2565

ทำประกัน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ทำประกัน (ดึงข้อมูลจาก Line | Facebook)คำนำหน้า *

ชื่อ *

นามสกุล *

เบอร์มือถือ *

อีเมล์ *

Line ID

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับรถ (ข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถ)วันจดทะเบียนรถ *

เลขทะเบียนรถ *

ทะเบียนรถจังหวัด *

ประเภทรถ *

ลักษณะรถ *

ยี่ห้อรถ *

รุ่นรถ *

ปีรถ *

ขนาดซีซี *

เลขตัวถังรถ *

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถ)ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ *

กรอกชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เอง

เลขที่บัตรผู้ถือกรรมสิทธิ์ *

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลผู้ครอบครอง (ข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถ)คำนำหน้า *

ชื่อ ผู้ครอบครอง *

นามสกุล ผู้ครอบครอง *

เลขบัตรประชาชนผู้ครอบครอง *

วันเกิดผู้ครอบครอง *

ที่อยู่ผู้ครอบครอง *

จังหวัด *

เขต/อำเภอ *

แขวง/ตำบล *

รหัสไปรษณีย์ *

ส่วนที่ 5 : วันที่ต้องการเริ่มคุ้มครองวันที่ต้องการเริ่มคุ้มครอง * (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป และไม่เกิน 90 วันนับจากวันนี้)

ส่วนที่ 6 : เอกสารแนบภาพสำเนาทะเบียนรถ *


รองรับไฟล์ : JPG, JPEG, PNG, GIF เท่านั้น!!

ภาพบัตรประชาชน/หนังสือรับรองนิติบุคคล *


รองรับไฟล์ : JPG, JPEG, PNG, GIF เท่านั้น!!

เอกสารอื่นๆ ** (ถ้ามี)

** หมายเหตุ
  • - รองรับไฟล์ : JPG, PNG, GIF, PDF เท่านั้น!!
  • - กรุณาอัพโหลดภาพอัลบั้มให้เสร็จก่อนทำการบันทึกข้อมูล

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย