Driver Safe - Mini

Driver Safe - Mini

Driver Safe - Mini

 

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2 แผน 3

1. คุ้มครองเงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้า
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 7 คน และต่อคนไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

1,800
บาท/วัน

2,500
บาท/วัน

1.800
บาท/วัน

2. คุ้มครองเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมในอู่ซ่อมรถหรือศูนย์บริการเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนรถที่
สามารถระบุคู่กรณีได้ (รวมทุกกรณีสูงสุด 3 ครั้งต่อปี)

 

   
- ฝ่ายถูก

1,500
บาท/ครั้ง

2,000
บาท/ครั้ง

1,000
บาท/ครั้ง

- ไม่ใช่ฝ่ายถูก

750
บาท/ครั้ง

1,000
บาท/ครั้ง

1,000
บาท/ครั้ง

3. คุ้มครองเงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง

30,000
บาท/ปี

40,000
บาท/ปี

ไม่คุ้มครอง

4. คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล

30,000
บาท/ปี

40,000
บาท/ปี

ไม่คุ้มครอง

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร

1,500
บาท

2,000
บาท

850
บาท

.

ราคา : 850 บาท

วันเริ่มต้น : 2 ม.ค. 2564
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2567

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย