เกี่ยวกับประกันไทย

ประกันไทยดอทคอม

 

     

       ประกันไทยดอทคอม โดยนายประเสริฐ เกียรติวีรภัทร เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5104000004 ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2547 ดำเนินกิจการภายใต้ความซื่อสัตย์ และสุจริต ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และผู้เอาประกันภัยด้านบริการ ทำให้เกิดการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจจากบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ หลักการทำงานของเรา คือ 
     
     1. นำเสนอแบบประกันตามความต้องการเป็นรายบุคคล 
เสนอเพิ่มความคุ้มครองให้เหมาะกับงบประมาณ และลักษณะความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย ให้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันภัย
     
     2. เชี่ยวชาญด้านประสานสินไหม และเข้าใจกฎหมาย
 พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัย ช่วยประสานงานสินไหม ให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุกรมธรรม์
     
     3. พร้อมมอบเงื่อนไขพิเศษสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ และผู้เอาประกันภัย
 ยินดีมอบเงื่อนไขพิเศษแก่คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้เอาประกันภัยทั้งด้านราคา ความคุ้มครอง ตามความเหมาะสมที่ดีที่สุดในตลาด  

    

 


 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย