รอบรู้ประกัน

2 สิ่งที่กฎหมายบังคับ รถยนต์ทุกคันต้องทำ

2 สิ่งที่กฎหมายบังคับ รถยนต์ทุกคันต้องทำ

รถยนต์ทุกคัน กฎหมายบังคับต้องทำ 2 สิ่งนี้ 
     
     1.
พ.ร.บ. คือ ประกันภัยภาคบังคับ เอกสารพิมพ์ว่า “ ตารางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ” หรือ พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ ซึ่ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในรถทุกคัน หรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนว่า จะได้รับความคุ้มครอง เป็นเงิน หรือค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น และค่าชดเชยอื่นๆ เช่น สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต กรณีมีส่วนเกินค่ารักษา สามารถเบิกได้จากประกันภัยภาคสมัครใจเพิ่มเติมได้  เจ้าของรถที่ไม่ทำ พ.ร.บ. นอกจากต่อภาษีประจำปีไม่ได้แล้วยังมีโทษทั้งปรับทั้งจำด้วย
 

ประกันภัย 3+ แค่ 4,800 บาท (ตจว) คุ้มครอง 100,000 ช่วยเหลือบนท้องถนน 24 ช.ม. ทั่วไทย

      2. ภาษีประจำปี รถยนต์ทุกคันต้องต่อภาษีรถยนต์เป็นประจำทุกปี หน่วยงานของรัฐนำรายได้นี้ ไปการพัฒนาปรับปรุงการการคมนาคม เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับ หากรต่อภาษีรถยนต์ หรือ ต่อทะเบียนรถยนต์ ล่าช้าจะถูกปรับได้ โดยสามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน และหากขาดการเสียภาษีติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป จะถูกระงับทะเบียน หากต้องการใช้รถอีกครั้ง จะต้องทำเรื่องขอจดทะเบียนใหม่ จากกรมการขนส่งทางบก พร้อมกับคืนแผ่นป้ายทะเบียนเดิม และเสียภาษีย้อนหลังตามจำนวนปีที่ไม่ได้เสียภาษีด้วย สำหรับรถเก๋ง, กระบะ, รถตู้ ที่อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน 5 ปี รวมถึง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ขาดต่อภาษีนานเกิน 1 ปี จะต้อง ได้รับการตรวจสภาพรถ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนต่อภาษีประจำปีด้วย
 

คุ้มภัยประเภท 3 เบี้ยรถเก๋งถูกสุดในไทย มั่นใจทุกครั้งที่ขับรถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย