ประกันภัย 3+ แค่ 4,800 บาท

ประกันภัย 3+ แค่ 4,800 บาท

ประกันภัย 3+ แค่ 4,800 บาท

ชับบ์สามัคคีประกันภัย (ค้นหาอู่ และศูนย์ในเครือ)

 

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จำนวนเงิน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000
รวมกันต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 10,000,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้
จำนวนเงิน
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย-ไฟไหม้ ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย จำนวนเงิน
อุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร (7/3 คน) 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (7/3 คน)   100,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 300,000

 

ตารางเบี้ยปรกันภัย

ทุนประกันภัย 3+ Eco PacKage
กรุงเทพฯ ** ต่างจังหวัด
100,000 5,300 4,800
200,000 6,300 5,800

* เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว และ ไม่รวม พ.ร.บ.
** กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ( จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (รถเอเชีย เท่านั้น)
1.1 รถยนต์นั่งจดทะเบียนที่นั่ง ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านั้น)
1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น) ไม่รวมกระบะติดคอก หรือ ตู้ แหนบ เพลา 
2. มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทําประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยที่เลือกซื้อ 
3. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี 
4. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิด และ รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลขรวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี 
5. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทําความเย็น สีชนิดพิเศษ การเคลือบแก้ว เคฟล่า และสติกเกอร์ทุกชนิด รวมไปถึงการเพ้นต์ลาย

ราคา : 4,800 บาท

วันเริ่มต้น : 1 ม.ค. 2565
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2567

ทำประกัน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ทำประกัน (ดึงข้อมูลจาก Line | Facebook)คำนำหน้า *

ชื่อ *

นามสกุล *

เบอร์มือถือ *

อีเมล์ *

Line ID

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับรถ (ข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถ)วันจดทะเบียนรถ *

เลขทะเบียนรถ *

ทะเบียนรถจังหวัด *

ประเภทรถ *

ลักษณะรถ *

ยี่ห้อรถ *

รุ่นรถ *

ปีรถ *

ขนาดซีซี *

เลขตัวถังรถ *

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถ)ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ *

กรอกชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เอง

เลขที่บัตรผู้ถือกรรมสิทธิ์ *

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลผู้ครอบครอง (ข้อมูลตามเล่มทะเบียนรถ)คำนำหน้า *

ชื่อ ผู้ครอบครอง *

นามสกุล ผู้ครอบครอง *

เลขบัตรประชาชนผู้ครอบครอง *

วันเกิดผู้ครอบครอง *

ที่อยู่ผู้ครอบครอง *

จังหวัด *

เขต/อำเภอ *

แขวง/ตำบล *

รหัสไปรษณีย์ *

ส่วนที่ 5 : วันที่ต้องการเริ่มคุ้มครองวันที่ต้องการเริ่มคุ้มครอง * (สามารถเลือกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป และไม่เกิน 90 วันนับจากวันนี้)

ส่วนที่ 6 : เอกสารแนบภาพสำเนาทะเบียนรถ *


รองรับไฟล์ : JPG, JPEG, PNG, GIF เท่านั้น!!

ภาพบัตรประชาชน/หนังสือรับรองนิติบุคคล *


รองรับไฟล์ : JPG, JPEG, PNG, GIF เท่านั้น!!

เอกสารอื่นๆ ** (ถ้ามี)

** หมายเหตุ
  • - รองรับไฟล์ : JPG, PNG, GIF, PDF เท่านั้น!!
  • - กรุณาอัพโหลดภาพอัลบั้มให้เสร็จก่อนทำการบันทึกข้อมูล

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย