ประกันภัยทรัพย์สิน และเฟอร์นิเจอร์ในคอนโด ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เริ่ม 1,200 บาท/ปี

ประกันภัยทรัพย์สิน และเฟอร์นิเจอร์ในคอนโด ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เริ่ม 1,200 บาท/ปี

ประกันภัยทรัพย์สิน และเฟอร์นิเจอร์ในคอนโด ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เริ่ม 1,200 บาท/ปี

คอนโด ชิลด์

ใช้ชีวิตแบบชิว ชิว เพียงคุณมีชับบ คอนโด ชิลด์

กับ 4 แผนความคุ้มครองทรัพย์สินภายในคอนโดที่ตรง

ตามความต้องการของคุณ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ㆍ คุ้มครองคอนโด และทรัพย์สินภายในคอนโดที่คุณรักจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ

      รวมถึงภัยเพิ่มเติม เช่น ลมพายุ และแผ่นดินไหว เป็นต้น

ㆍ คุ้มครองทรัพย์สินภายในคอนโดจากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ

  .  ชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง

  .  ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก

 ㆍ ประหยัดสูงสุด 30% หากซื้อประกันภัยระยะยาว (3-5 ปี)

 " ทรัพย์สินภายในคอนโด" หมายถึง เฟอร์นิเจอร์

เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้ง ตรึงตรา รวมถึงพื้น พรม

วอลเปเปอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องครัว และทรัพย์สิน

อื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย ตลอดจน

ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์

มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ นาฬิกาข้อมือ กระเป้า

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องดนตรี และทรัพย์สินอื่นใดที่ระบุไว้ใน

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

แผนความคุ้มครองนี้ให้ความคุ้มครองห้องชุดที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

ㆍ แผนความคุ้มครองนี้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายใน

      ห้องชุดเท่านั้น

ㆍ ไม่สามารถรับประกันภัยมูลค่าสิ่งปลูกสร้างได้

ㆍ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยแผนความ

      คุ้มครองนี้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ห้องชุด

ราคา : 1,200 บาท

วันเริ่มต้น : 2 ม.ค. 2564
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2565

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย