ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite

ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite

ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite

ความคุ้มครองหลัก จำนวนเงิน
1.1 ไฟไหม้,ฟ้าผ่า,ระเบิด,ภัยจากยวดยานพาหนะ,ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) 500,000
1.2กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน (น้ำท่วม,ลมพายุ,แผ่นดินไหวและลูกเห็บ)ทุกภัยรวมกัน 20,000
1.3ภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม - ลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ภัยละ 500,000
1.4ค่าเช่าที่พักชั่วคราวจสกภัยที่ระบุในข้อ 1.1 (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 100,000
1.5คุ้มครองศิลปวัตถุ จากภัยข้อ 1.1 ถึง 1.3 และภัยโจรกรรม (ถ้ามีขยายไว้) 200,000
1.6ความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวรกับตัวบ้าน 50,000
ขยายความคุ้มครอง  
- ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 50,000
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง   50,000
- ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 50,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ความคุ้มครองหลัก เบี้ยประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เริ่มต้นที่ 700 บาท ต่อปี สำหรับทุนประกันภัย 500,000 บาท

ทุก ๆ ทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาท เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 110 บาท ต่อปี (รวมภาษี และอากร)

ความคุ้มครองหลัก เบี้ยประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 เริ่มต้นที่ 1,150 บาท ต่อปี สำหรับทุนประกันภัย 500,000 บาท

ทุก ๆ ทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาท เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 200 บาท ต่อปี ( รวมภาษี และอากร )

ทุนประกันภัยหลักต่ำกว่า 1,000,000 บาท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มแผน "Eco Plus" ได้

รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้งชั้น 1 (คอนกรีต) และชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม่) เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด

ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด

แผนประกันภัยเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บษัทฯกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

*เอกสารแนะนำแผนประกันภัยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย

ราคา : 700 บาท

วันเริ่มต้น : 1 ก.ย. 2563
วันสิ้นสุด : 25 ธ.ค. 2563

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย