ประกันอัคคีภัยบ้าน เริ่มต้น 700 บาทต่อปี คุ้มครองทรัพย์สินสูงสุด 500,000 บาท

ประกันอัคคีภัยบ้าน เริ่มต้น 700 บาทต่อปี คุ้มครองทรัพย์สินสูงสุด 500,000 บาท

ประกันอัคคีภัยบ้าน เริ่มต้น 700 บาทต่อปี คุ้มครองทรัพย์สินสูงสุด 500,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

ความคุ้มครองหลัก เบี้ยประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เริ่มต้นที่ 700 บาท ต่อปี สำหรับทุนประกันภัย 500,000 บาท

ทุก ๆ ทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาท เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 110 บาท ต่อปี (รวมภาษี และอากร)

ความคุ้มครองหลัก เบี้ยประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 เริ่มต้นที่ 1,150 บาท ต่อปี สำหรับทุนประกันภัย 500,000 บาท

ทุก ๆ ทุนประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาท เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 200 บาท ต่อปี ( รวมภาษี และอากร )

ทุนประกันภัยหลักต่ำกว่า 1,000,000 บาท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มแผน "Eco Plus" ได้

รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้งชั้น 1 (คอนกรีต) และชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม่) เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ล้วน หรืออยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด

ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด

แผนประกันภัยเฉพาะสถานที่เอาประกันภัยที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บษัทฯกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

*เอกสารแนะนำแผนประกันภัยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย

ราคา : 700 บาท

วันเริ่มต้น : 2 ม.ค. 2564
วันสิ้นสุด : 25 ธ.ค. 2565

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย