ประกันภัยความรับผิด วิชาชีพแพทย์

ประกันภัยความรับผิด วิชาชีพแพทย์

ประกันภัยความรับผิด วิชาชีพแพทย์

ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญ
ของกรุงเทพประกันภัย จึงมั่นใจได้ว่าเราพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือ
ในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่มีผู้เสียหายร้องเรียนจนกระทั่งคดีความสิ้นสุดลง


 

- คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย
- คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการต่อสู้คดี
- คุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท
- ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำประกันภัยเพียงต่ออายุความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

**ข้อยกเว้น

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
1. การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
2. การรักษาผิดพลาดที่กระทำการก่อนทำประกันภัย
3. การฟ้องร้องนอกประเทศไทย หรือคำตัดสินที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
4. การบริการเสริมความงาม รักษาสิว ผิวพรรณ ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
5. การปฏิบัติการของธนาคารเลือด เว้นแต่เป็นที่ซึ่งมีการจัดหาเลือด หรือ Blo๐d Product เพื่อการใช้ปฏิบัติการของผู้เอาประกันภัย
6. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับการให้ยาสลบและปฏิบัติการที่ดำเนินไปภายใต้การให้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
7. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
8. การให้บริการขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติด หรือสิ่งมึนเมา
9. การกระทำผิดโดยเจตนา ประสงค์ร้าย การกระทำผิดทางอาญา
10. ความผิดพลาดจากการทดลองทางการแพทย์

หมายเหตุ

1. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

ราคา : 10,440 บาท

วันเริ่มต้น : 1 ก.ค. 2567
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2567

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย