งานประสานสินไหม

กรุณากรอกข้อมูล

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ทำรายการเลขกรมธรรม์หรือทะเบียนรถที่ต้องการแจ้งประสานสินไหม *

คำนำหน้า *

ชื่อ *

นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล์ *

Line ID (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดปัญหาที่เกิด *

* หมายเหตุ : หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดซ่อม ต้องระบุชื่อศูนย์หรืออู่บริการ และข้อมูลเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์หรืออู่บริการ

ความต้องการของลูกค้า *

แนบเอกสารใบเคลม *


รองรับไฟล์ : JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF เท่านั้น!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย